top of page

STATIKA A BIM

Rozsah statiky ve společnosti ELSA Consulting dokáže pokrýt veškeré potřeby od původních studií až po výkresy tvaru či dílenskou dokumentaci. Vedle obvyklých typů zatížení jsou inženýři schopni posoudit konstrukce i na speciální typy jako jsou nárazy, výbuchy, rázy, seismicita.

3D model výztuže v betonu
detail ocelové konstrukce
výztuž

STATIKA A DYNAMIKA KONSTRUKCÍ

V oblasti statiky a dynamiky uplatňujeme mnohaleté zkušenosti a know-how podložené autorizací ČKAIT. Individualita každého posudku s důrazem na detail a profesionalita je naše cesta vedoucí na správné výsledky. Realizované projekty společnosti pokrývají všechny typy staveb jako jsou budovy občanské výstavby (muzea, polikliniky), haly občanské výstavby (sportovní haly), budovy pro bydlení (bytové domy, rodinné domy), haly pro výrobu a služby (výrobní a skladovací haly), budovy pro výroby a služby (teplárny, výrobní závody, technologické konstrukce), dopravní stavby (opěrné stěny, stabilita svahů), základové konstrukce (patky, piloty, mikropiloty), zajištění stavební jámy (záporové pažení, pilotové stěny, hřebíky) nebo nádrže a jímky (vodohospodářské konstrukce, ČOV). Konstrukce jsou projektovány z železobetonu – prefa i monolit, předpjatého betonu, oceli i dřeva.

Díky zkušenému týmu dokáže společnost ELSA Consulting klientovi poskytnou všechny druhy dokumentace. Od studie, DUR, DSP, DPS až po dílenská dokumentaci monolitických konstrukcí – výkresy výztuže.

Jelikož současný trend je využívání stávajících budov k novým účelům, jsou naši inženýři schopni poskytnout i stavebně technický průzkum, který tak vhodně doplňuje informace nutné pro správný návrh.

stavba
3D model BIM
3D model BIM

BIM A 3D MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

Building Information Modeling je inteligentní proces, který předává informace z projektu pomocí modelu. Na jednom společném modelu, tak může pracovat několik profesí v reálném čase, čímž je projekt řešen efektivněji a lépe.
BIM pracuje s hesly jako inteligentní, metodický, týmový, efektivní, hodnotnější. Tato hesla dlouhodobě prosazuje i společnost ELSA Consulting, tudíž implementace do firemního standardu byla naprosto přímá a nevyhnutelná.

V současnosti jsou inženýři společnosti ELSA Consulting schopni využívat všechny podstatné výhody BIM. Díky přímější týmové spolupráci klient obdrží hodnotnější výstupy než v případě běžného CAD projektování.

Pracujeme v rozhraní těchto programů:

AUTODESK REVIT

ARCHICAD

TEKLA STRUCTURES

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte se nám ozvat:)

bottom of page