top of page

Hotel Hybernská
Investor: PENTA REAL ESTATES

Objekt hotelu Hybernská je z hlediska stavebně konstrukčního zajímavý svým umístěním na Praze 1 v proluce u stávající železniční trati. Tato okrajová podmínka klade zvýšené nároky na tvarovou složitost. Bez užití generování výkresů tvaru a následných podkresů pro konstruktéry z programů využívající 3D modelování by se projekt stal téměř nerealizovatelným.

Hybernská

Kasino Vestec
Ocelový skelet modelovaný v TEKLA Structures

Od stavebního povolení až do dílenské dokumentace každého šroubku v BIM TEKLA Structures . Tímto způsobem byl projektován zajímavý objekt Kasina ve Vestci u Prahy. Jedná
se o 4 patrový objekt, kde konstrukční systém je tvořen skeletem z ocelových nosníků, stropy tvoří plechobetonové desky a založení velkoprůměrové piloty. Celkové množství oceli je cca 500tun.

Kasino Vestec
bottom of page