top of page

OSTATNÍ SLUŽBY

SPECIÁLNÍ VÝPOČTY KONSTRUKCÍ - Naše řešení a inovace poskytují konstrukcím potřebnou ochranu proti jakémukoli nebezpečí. Jelikož detaily utvářejí celek, je každému z nich věnována dostatečná pozornost. Jsou vyhodnocovány všechny nepříznivé stavy, které mohou během extrémní situace nastat.

 

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PRŮZKUMYSpolečnost ELSA Consulting provádí stavebně technický průzkum různého zaměření. Víme co má správný průzkum obsahovat, aby mohly být jeho výsledky správně interpretovány. Při průzkumu objektu je klientovi k dispozici statik, který zároveň odborně zhodnotí stav konstrukce. Zároveň po konzultaci s klientem znají inženýři rozsah případné rekonstrukce nebo úprav objektu a tak jsou tak schopni upravit množství nutných sond pro získání důležitých dat potřebných k návrhu. Stavebně technický průzkum je poskytován ve všech stupních a podrobnostech – předběžný, podrobný, doplňkový. Na základě zjištěných dat může být rovno sestaven výpočetní model konstrukce.

 

VÝVOJ PRODUKTŮ - Společně s kolegy z The Blast Engineers™ se podílíme na vývoji speciálních kontejnerů odolných proti výbuchu zvenčí a pro skladování výbušných materiálů až do ekvivalentu 50kg TNT. Více o produktech zde.

bottom of page