top of page
diagnostika ŽB konstrukcí
diagnostika ocelových konstrukcí

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM

O konstrukci víme vše!

 

Společnost ELSA Consulting provádí stavebně technický průzkum různého zaměření. Víme co má správný průzkum obsahovat, aby mohly být jeho výsledky správně interpretovány. Při průzkumu objektu je klientovi k dispozici statik, který zároveň odborně zhodnotí stav konstrukce. Zároveň po konzultaci s klientem znají inženýři rozsah případné rekonstrukce nebo úprav objektu a tak jsou tak schopni upravit množství nutných sond pro získání důležitých dat potřebných k návrhu. Stavebně technický průzkum je poskytován ve všech stupních a podrobnostech – předběžný, podrobný, doplňkový. Na základě zjištěných dat může být rovno sestaven výpočetní model konstrukce.

Speciálně jsou poskytovány tyto druhy průzkumu analýz:

 • Geotechnický průzkum

 • Ověření rozměrů nosné konstrukce

 • Zjištění výztuže v betonové konstrukci

 • Destruktivní a nedestruktivní materiálové zkoušky

 • Odběr vzorků a zkoušení stavebních materiálů

 • Tahové zkoušky oceli a výztuže

 • Karbonatace betonu

 • Tvrdoměrné zkoušky betonu

 • Zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků

 • Prohlídky ocelových konstrukcí (kontrola spojů, koroze, zbytková tloušťka kovových prvků)

 • Prohlídka objektů (záznam vad a poruch)

 • Měření šířky trhlin, sanace, pozorování

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhejte nás kontaktovat:)

bottom of page