Tým

Společnost ELSA Consulting pomáhá klientovi chránit jeho konstrukci. Splnění tohoto závazku je podmíněno kvalitním týmem specializujícím se na extrémní zatížení konstrukcí. Každý klient je jedinečný, každá konstrukce je výjimečná. Proto je naše práce zcela podřízena požadavkům klienta.

Vždy se snažíme klientovi nabídnout řešení jeho problému takovou formou, která je pro něj nejvýhodnější. Sestavili jsme tým, který dokáže poskytnout odborné poradenské služby na míru.

Členové našeho týmu mají bohaté odborné zkušenosti z projekční praxe zaměřující se na statiku a dynamiku nosných konstrukcí a byly součástí týmů, které se zabývaly návrhem nosných konstrukcí obchodních center, mostů a dalších technicky složitých objektů. Každý z projektů byl něčím specifický. Každý z nich přinášel nové problémy a rozdílné způsoby jejich řešení, což vedlo k rozvoji znalostí a odbornosti.

To co projekční praxe neposkytuje je detailní numerické modelování odezvy konstrukcí, zejména při působení extrémních zatížení, jakými jsou výbuchy nebo nárazy. Tyto znalosti byly získány zejména během doktorského studia při tvorbě dizertační práce na téma „Methods of Blast Resistance Determination of Fiber Reinforced Concrete Specimens” a složením doktorských zkoušek. Zbytek týmu zkušenosti s numerickým modelováním konstrukcí v různých typech komerčních programů získal v předchozí praxi. Členové týmu společnosti ELSA Consulting byli součástí řešitelských týmů zabývajících se životností, pravděpodobnostním posouzením konstrukcí a tvorbou národních norem.

Náš tým má praktické zkušenosti i s nejvíce progresivní stavební materiál současnosti – vláknobetonem. Zabývali jsme se především testováním, numerickou simulací chování při statickém a dynamickém zatěžování (kontaktní i blízký výbuch) tohoto nehomogenního materiálu.

Nečerpáme tedy znalosti pouze z odborné praxe, ale i ze spolupráce s technickými univerzitami. Náš tým se účastní řady konferencí, seminářů a školení. Tato skutečnost zajišťuje, že pro řešení klientovy konstrukce budou použity vždy nejnovější a aktuální metodiky.

Ing. Martin Kovář, Ph.D.

To protect people, protect structure