Oferujemy usługi

W celu zaprewnienia spokojnego snu klientów, firma ELSA Consulting zapewnia komleksowe podejście do zleconego problemu. W celu kompleksowego spełnienia wszystkich oczekiwań, nasze usługi podzielone są na następujące działy.
NS - obr 1 NS - obr 2

ANALIZA EKSTREMALNYCH SKUTKÓW OBCIĄŻENIA

  • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
  • Obliczenia wytrzymałości ciśnieniowej konstrukcji
  • Obliczenia wytrzymałościowe dla elementów konstrukcyjnych
  • Określanie wymagań dla systemów ochronnych
  • Kompleksowa analiza zachowań systemu
  • Oceny eksperckie i analizy kontrolne
  • Protokoły, badania, ekspertyzy
  • Usługi konsultacyjne
  AEUZ - obr 1 AEUZ - obr 2 EKP - obr

STATYKA I DYNAMIKA

  • Specjalne rodzaje obciążeń i materiałów
  • Propozycje w zakresie projektowania i obciążania konstrukcji
  • Analizy dla istniejących konstrukcji
  • Oceny eksperckie i audyty
  SD - obr 1 SD - obr 2

POMIARY KONSTRUKCJI

  • Tworzenie dokumentacji projektowej dla obecnego stanu
  • Nieinwazyjne pomiary wytrzymałości materiałów
  • Inwazyjne pomiary wytrzymałości materiałów
  MK - obr

To protect people, protect structure