Extremely Loaded Structure Analysis

Analiza ekstremalnych skutków obciążenia

Protect people, protect structure

ELSA Consulting s.r.o.

Wypadki się zdarzają. Wypadkom można zapobiec jeśli obliczenia konstrukcyjne powierzy się firmie ELSA Consulting. Celem naszej działalności jest pomoc Klientom w odnalezieniu optymalnego rozwiązania w zakresie ochrony konstrukcji i obciążeń zanim jeszcze powstanie.
  • Zespół ELSA Consulting charakteryzuje się komplesowym podejściem do rozwiązywania problemów dotyczących zagrożeń zwiazanych ze zmianami konstrukcyjnymi spowodowanymi wybuchem. Członkowie zespołu korzystają z wieloletniego doświadczenia zebranego podczas badań nad różnymi rodzajami obciążeń konstrukcji i materiałów. Ich celem jest przeniesienie doświadczeń z badań do praktyki. W zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem współpracujemy z ekspertami posiadającymi doświadczenie w tej problematyce, co gwarantuje kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu.

    Kolejnym obszarem naszej działalności jest statyka i dynamika konstrukcji.W krótkim czasie jesteśmy gotowi stworzyć dokładną analizę kształtu materiału czy konstrukcji. Profesjonalizm, niezależność, wiedza i doświadzcenie pomaga nam w realizacji naszej wizji: „Chronić konstrukcje tak, aby chronione było ludzkie życie.“

To protect people, protect structure