Extremely Loaded Structure Analysis

Analýza extrémních účinků zatížení

Protect people, protect structure

ELSA Consulting s.r.o.

Nehody se stávají. Nehody se nestarají, zda konstrukce byla připravena, ale společnost ELSA Consulting ano. Zavázali jsme se pomáhat klientům, nalézt optimální řešení ochrany jejich konstrukce při extrémních zatíženích, dříve než nastanou.
  • Charakteristikou společnosti ELSA Consulting jsou komplexní řešení problému výbuchem ohrožených průmyslových konstrukcí a technologií. Členové týmu čerpají z mnohaletého výzkumu v oblasti specifických typů zatížení, konstrukcí či materiálů. Snahou je přenést výsledky výzkumů do praxe.

    V oblasti rizik spojených s bezpečností práce ve výbušných prostředích spolupracujeme experty na tuto problematiku, čímž je zaručeno komplexní pojetí problému. Druhou zájmovou oblastí je statika a dynamika konstrukcí. Především pak přesné a rychlé posudky tvarově, materiálově či jinak zajímavých konstrukcí. Vysoká profesionalita, nezávislost a odbornost podložená autorizací nám napomáhají plnit naši vizi: Chránit konstrukce tak, aby byly chráněny lidské životy.

To protect people, protect structure